• Bike cafe Hatyai, Thailand
  • + 086 966 9936
  • bikethai@gmail.com
VO Threadless Stem Adaptor
฿ 600.00 (ST-0001 ) รายละเอียด
VO Threadless Stem 26.0 +/- 6 Rise
฿ 1,300.00 (ST-0002 ) รายละเอียด
VO Threadless Stem 26.0, +/-17 Rise
฿ 1,300.00 (ST-0006 ) รายละเอียด
VO Threadless Stem 25.4, +/-6 deg rise
฿ 1,300.00 (ST-0009 ) รายละเอียด
VO Tall-Stack Stem, 1-1/8
฿ 1,490.00 (ST-0010 ) รายละเอียด
VO Threadless Stem 25.4, +/-17 deg
฿ 1,300.00 (ST-0011 ) รายละเอียด
Alloy Shim set for VO Stems
฿ 260.00 (ST-0012 ) รายละเอียด
VO Threadless Stem 31.8, +/-6 deg r
฿ 1,300.00 (ST-0014 ) รายละเอียด
Grand Cru Quill Stem
฿ 2,970.00 (ST-0015 ) รายละเอียด
VO Quill Stem
฿ 1,860.00 (ST-0016 ) รายละเอียด
VO Tall-Stack Stem, 1-1/8 Noir
฿ 1,490.00 (ST-0018 ) รายละเอียด
Grand Cru Knurled Stem Cap
฿ 415.00 (ST-0019 ) รายละเอียด
-->